ลิเนียสเกล Linear Scale

เพาเวอร์ฟีด Power Feed
February 22, 2017
เครื่อง Double Column CNC Machining Center
February 22, 2017
ทางบริษัทฯ มี Linear Scale จำหน่าย
หากท่านสนใจในสินค้า สามารถโทรสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียด ได้ทั้ง 3 สาขา ใกล้บ้านท่าน
ขนาดของลิเนีย / Size of Linear Scale 
 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย แกน X แกน Y และจอลิเนีย
ขนาดแกนสั้น / แกน Y
ขนาดแกนยาว / แกน X
จอ / Monotor
400
300
จอ
400
400
จอ
400
500
จอ
400
850
จอ
400
900
จอ
400
1000
จอ
400
1200
จอ
400
1500
จอ